Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

JAVNI RAZPIS

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

 

POVZETEK

Samo Krajnc je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Mlad prevzemnik se je zavezal, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, izboljšal kvaliteto vhodnih surovin, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik bo na kmetiji pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime. Nosilec kmetije bo v predpisanem roku izpolnil pogoje za aktivnega kmeta.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzel Samo, se večinoma ukvarja z rastlinsko proizvodnjo, predvsem vinogradništvom. Razvoj kmetije bo potekal v smeri povečevanja proizvodnih kapacitet. Z nakupom načrtovane strojne opreme oz. kmetijske mehanizacije bo izboljšal konkurenčnost kmetije ter prispeval k manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti ter spremljala novosti in komunicirala z ostalimi deležniki.

 

CILJI

  • Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji;
  • Izboljšana varnost pri delu;
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/